هنرمندان داخلی و خارجی در نخستین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران آثاری با مضامین علم، هنر و معنویت ارائه کرده‌اند.

محسن هاشمی، دبیر اجرایی نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران، درباره اهداف این سمپوزیوم گفت: "کمک به آفرینش ایده های هنرمندان و کوشش برای زیبا کردن شهر تهران از جمله اهدافی بود که در برگزاری نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی در نظر گرفتیم. با طرح این ایده فراخوانی ارسال شد و کشورهای مختلف به ارائه اثر پرداختند که در این میان فرانسه، ایتالیا و ترکیه بالاترین آمار ارسال آثار را به خود اختصاص دادند."

وی در ادامه افزود: "در مجموع ۱۵۰ هنرمند خارجی و ۲۲۵ هنرمند داخلی برای شرکت در این سمپوزیوم انتخاب شدند. ماکت های هنرمندان بر اساس ملیت کدگذاری شد و به دبیرخانه راه یافت. همچنین هیئت انتخاب در شش دوره سه روزه آثار را گزینش و داوری کردند. بنابراین با اتمام داوری، گزیده ای از ماکت های دریافتی را در قالب یک نمایشگاه به نمایش مخاطبان گذاشتیم که در نهایت ۶۵ ماکت از هنرمندان با درونمایه علم، هنر و معنویت به نمایش گذاشته شد." هاشمی درباره انگیزه قرار دادن عنوان "علم، هنر و معنویت" بر نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران گفت: "این عنوان برای آثار از این جهت انتخاب شد که وجه تمایز انسان را در این سه حوزه به تصویر می کشد. در واقع انسان این قابلیت را دارد که هنر بیافریند، بیاموزد و به واسطه شاخصه های معنوی خود با خداوند ارتباط برقرار کند."