بخش ویژه هنر مراكش در چهارمین دوسالانه بین المللی نقاشی معاصر جهان اسلام به نمایش درمی آید.

در این بخش ۴۱اثر از ۱۴ هنرمند مراكشی در قالب رنگ روغن و آكریلیك به نمایش درخواهد آمد.اختصاص بخش ویژه ای به مراكش در امتداد سیاست دوسالانه های جهان اسلام است كه در هر دوره به بررسی هنر چند كشور اسلامی به طور خاص با دعوت از هنرمندان برجسته آن كشورها و بحث و گفت وگو پیرامون فضا و شرایط فعالیت های هنری آن می پردازد. این دوسالانه تا ۳۰ آذرماه به كار خود ادامه خواهد داد.