نمایشگاه دوسالانه نقاشی جهان اسلام پس از ۱۰روز برپایی، با استقبال بی نظیر علاقمندان هنر نقاشی روبرو شد. در این نمایشگاه كه در نگارخانه های مؤسسه فرهنگی هنری صبا از ۶ آذرماه برپا شد، آثاری از نقاشان كشورهای مسلمان برای چهارمین دوره به نمایش درآمده است.

پس از گشایش این دوسالانه، بیش از ۱۵ هزار نفر از آثار نقاشان جهان اسلام دیدن كردند. گفته می شود كه نقاشی های این دوسالانه در صورت توافق مسئولان شهر اصفهان در موزه معاصر اصفهان به نمایش درخواهدآمد.دوسالانه نقاشی جهان اسلام از نگاه نقاشان ایرانی هم اهمیت زیادی دارد. محمد احصایی كه با سه اثر در این دوسالانه شركت كرده معتقد است كه برگزاری این دوسالانه نتیجه خوبی به همراه داشته است. احصایی به فرهنگستان هنر به عنوان فرهنگستان ایرانی و مسلمان به عنوان متولی این دوسالانه اشاره می كند و می گوید: فرهنگستان به دنبال ارتباط برقرار كردن با جهان است و برگزاری این دوسالانه در راستای این هدف قرار دارد.

او می گوید: این دوسالانه در بعضی مواقع برایم شوق آور و شگفت انگیز است. كیفیت آثار و شمار شركت كننده ها از شگفتی های دوسالانه جهان اسلام به شمار می آید.این نقاش كه با اثر «او بخشنده است» كه بزرگترین نقاشی به لحاظ ابعاد در دوسالانه چهارم است در دوسالانه حاضر است، تأكید می كند كه هنر جهان اسلام پتانسیل آن را دارد كه به دنیا عرضه شود. با این حال محمود جوادی پور هم این دوسالانه را شوق آفرین، الهام بخش و امیدآفرین توصیف می كند.

او به استقبال گسترده دانشجویان رشته های هنری و هنرمندان از نمایشگاه دوسالانه اشاره می كند و می گوید: در این دوسالانه نمایندگان همه گرایش های مختلف هنری حضور دارند و افق های متفاوت و بی شماری را شاهدیم كه حضورشان در كنار هم با عظمت و اثرگذار در تاریخ هنری ایران خواهد بود.احصایی درباره ضرورت برپایی این دوسالانه در تهران می گوید: در پرداخت هنر خودمان غفلت كردیم باید به هنر خودمان بپردازیم و هنرمندان مسلمان را جست وجو كنیم و نوآوری آنها را جدی بگیریم.احمد اسفندیاری دیگر نقاش ایرانی است كه با سه اثر دردوسالانه حاضر است. او معتقد است كه هنر مورد استفاده در همه جا است و این دوسالانه با نگاه مذهب می تواند در جامعه تأثیرگذار باشد.

جوادی پور هم دوسالانه چهارم را كارآمد و جریان ساز می داند و می گوید: این دوسالانه موجب شناسایی توانمندی ها و شكوفایی استعداد نسل جوان مسلمان است. دو هفته دیگر دیوارهای نگارخانه های صبا میزبان آثار نقاشان دوسالانه جهان اسلام است، از ۱۸ آذرماه هم نمایشگاه، بخش ویژه كشور مراكش گشایش خواهد یافت.چهارده برگزیده این دوسالانه در دو بخش داخلی و خارجی در مراسم پایانی دوسالانه چهارم نقاشی جهان اسلام معرفی خواهند شد.