در این نشست تعدادی از نگاره‌های استاد كمال‌الدین بهزاد، توسط این پژوهشگر و مدرس دانشگاه نقد و بررسی خواهد شد.

بنا بر این گزارش، نشست سخنرانی آیدین آغداشلو، درباره‌ی نقاشی معاصر ایران، با موضوع "چالش‌ها، دستاوردها و آینده" برگزار می‌شود.

این سخنرانی ساعت ۱۸ پنجم شهریورماه جاری در مجموعه‌ی هنر پژوهشی ساعی وابسته به فرهنگستان هنر واقع در خیابان ولیعصر مقابل پارك ساعی، تدارك دیده شده است.