آفتاب

محاکمه مدیران مسوول روزنامه ایران ۵شهریور

رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرد: رسیدگی به پرونده روزنامه ایران و نشریات تاک، فیلم و سینما، دامپزشک و تولید و مصرف، یکشنبه پنجم شهریور برگزار می شود.

کد N211512

وبگردی