لیسیپوس چهار قرن پیش از میلاد مسیح (ع) زندگی می كرده و یك هزار و ۵۰۰ مجسمه برنز خلق كرده است كه در میان آنها به تصاویر اسكندر كبیر و قهرمان افسانه ای یونان ـ هركول ـ می توان اشاره كرد.

یكی از مقامات وزارت فرهنگ یونان در این باره به فرانس پرس گفت: هیچ كدام از آثار اصلی لیسیپوس محفوظ نشده اند؛ اما باستان شناسان مجموعه ای را از مدل كپی های مشهور اهداشده ازسوی دیگر موزه ها جمع آوری خواهند كرد.