این هنرمند سوئدی اعلام كرد كه برای تكمیل شاهكار هنری خود به نام مام زمین ، ۲۷۲ ماه ( ۲‎/۲۱ سال) وقت گذاشته است و همچنین برای رنگ آمیزی این اثر از ۱۰۰ تن رنگ استفاده كرده است. دفتر ركوردهای گینس جهان در لندن نیز تأیید كرد كه این اثر بزرگ ترین تابلوی نقاشی جهان است كه تنها توسط یك هنرمند ترسیم شده است و اندازه آن دو برابر نقاشی ركورددار قبلی است. نقاشی آبرگ، زنی را نشان می دهد كه یك نشان صلح به دست دارد. آبرگ به آسوشیتدپرس گفت: ایده اصلی من از این نقاشی تبلیغ و برقراری صلح جهانی بود. وی اثر هنری خود را در ماه ژوئن (ماه گذشته میلادی) تكمیل كرد و هفته گذشته نیز نام خود را وارد كتاب ركوردهای گینس كرد.

براساس اعلام گینس، ركورد قبلی بزرگ ترین اثر نقاشی جهان مربوط به نقاشی ۱۲ هزار و ۴۲۰ متر مربعی اریك واگ ، هنرمند كانادایی بود. این اثر با نام قهرمان در موزه هنر شمال كارولینا به نمایش درآمد.