روز چهارم مهر ماه، ۲۱ اثر نقاشی و دو طراحی اسكیس بامداد متعلق به رهبر ارتش نازی‌ها، در مزایده‌ای كورنیش در شهر لندن حراج خواهند ‌شد. گاردین در گزارشی نوشت: این آثار نه به‌خاطر ارزش‌های زیباشناختی، بلكه به‌دلیل امضای هیتلر (AH یا A HITLER ) ارزشمند هستند.

احتمال می‌رود هیتلر آثار آبرنگ خود را در دوران جوانی، هنگامی كه در طول جنگ جهانی اول در مرز میان فرانسه و بلژیك به‌عنوان یك سرجوخه خدمت می‌كرد، كشیده باشد. این نقاشی‌ها در طول جنگ جهانی اول كشیده شده‌اند، بنابراین هیچ ارتباطی با آن‌چه كه هیتلر بعدها شد، ندارند.

هیتلر كه از سوی آكادمی هنر وین (پایتخت اتریش) پذیرفته نشد، برخی از اولین آثار خود را به یك دلال یهودی آثار هنری فروخت.