به نقل از منابع خبری اینترنتی، ‌در این نمایشگاه از نقاشی قرن نوزدهم “رود هادسن” گرفته تا جدیدترین آثار هنری، وجود خواهند داشت. بسیاری از تابلوهای نقاشی این نمایشگاه در ماه‌های اخیر جمع‌آوری و بار دیگر قاب‌گذاری شده‌اند. عكاسی نیز بخش دیگری از این نمایشگاه است كه شامل ۳۵ قطعه عكس خواهد بود.