گالری ثروت از روز پنج شنبه دوازدهم مرداد ماه جاری میزبان آثار نقاشی‌های ثروت عجمی است. این هنرمند كه مدیر گالری ثروت نیز هست به تازگی مجموعه ای از نقاشی‌های مدرن خود را در معرض تماشای مخاطبان گذاشته است.

در گالری ماه مهر نیز كارگاه آموزشی نصرالله كسرائیان در تاریخ های شانزده، بیست و سوم و سی ام مرداد ماه از ساعت چهار تا هشت شب در معرض تماشای دوستداران هنر عكاسی قرار می گیرد.