ساچی كه كسانی همچون " دامین هرست" و " ترسی امین" را در دهه ۱۹۹۰ حمایت كرده ، در وب سایت " ساچی گالری" بخشی به نام " گالری شما " افتتاح كرده است.تاكنون بیش از ۵۰۰ هنرمند آثارشان را به طور رایگان برای نمایش در این بخش فرستاده اند.

این سایت مجالی است برای كلكسیونرها و گالری های سراسر جهان تا آثار تازه را كشف كرده و مستقیما از خود هنرمندان خریداری كنند.او امیدوار است با این كار باعث شود تا كلكسیونرها و هنرمندان با خلاص شدن از شر دلال ها در مقادیر نقدیشان صرفه جویی كنند." چارلز ساچی " یكی از بزرگ‌‏ترین حامیان هنر در انگلستان به شمار می رود و ارزیابی مجموعه هنر مدرن او در سال ۲۰۰۳ ، ارزش آن را ۲۰۰ میلیون پوند گزارش كرد.

او در سال ۲۰۰۳ در ساحل جنوبی رودخانه تایمز لندن گالری مهمی افتتاح كرد اما سال گذشته و به خاطر پرونده دادگاهی مالكین ساختمان ، این گالری تعطیل شد.