این طرح وام‌دهی كه «صاحب یك اثر هنری شدن»، نام دارد، دو سال پیش ازسوی شورای هنرهای انگلیس مطرح و از سوی ۴۰۰۰ خریدار مورد استفاده قرار گرفت.

تحقیقات نشان می‌دهند، ۲۹ درصد از استفاده كنندگان این وام خریدارانی بودند كه برای اولین‌بار اقدام به خرید اثر هنری كرده‌اند و ۵۱ درصد نیز زیر ۴۵ سال بوده‌اند.

در لندن، گالری‌هایی كه اجرای این طرح را پیشنهاد داده‌اند، شامل: گالری‌های قدیمی هم چون گالری هنر وایت چاپل، مدارس آكادمی رویال و گالری عكاسان و گالری‌های جدیدی هم چون دیوید ریسلی، لورا بارتلت و موزه‌ی ۵۲ هستند.