این نمایشگاه كه در یكی از موزه های شهر مونیخ افتتاح شده تا ۱۱ ژوئن( ۲۱ خرداد ) ادامه دارد و مجموعه ای از نقاشی ها و تندیس های این هنرمند را در بر می گیرد ؛ تایلر كه در سال ۱۹۴۸ متولد شد خودش را نه تنها یك مجسمه ساز كه یك نقاش هم می دانست.

از اوایل دهه ۹۰ و از طریق نمایشگاه های كه آثارش در آن ها شركت داشتند در میان هنر دوستان اروپا به شهرت رسید ؛ او طی ۳۰ سال فعالیت حرفه ای اش آثار فوق العاده و متنوع زیادی خلق كرد اما فقط پس از مرگ زود هنگامش در سال ۱۹۹۹ و به ویژه در سال های اخیر بود كه توجهی را كه شایسته هنرش بود به دست آورد.

وی در سخنانی خودش را چنین توصیف كرده است : برایم فرقی نمی كند كه به روی كاغذ كار كنم یا به روی قطعات سه بعدی همه اش بخشی از كار من است و اصلا دوست ندارم این فعالیت ها را از هم جدا كنم.

او بدون شك یكی از بزرگترین هنرمندان اواخر قرن ۲۰ به شمار می رود و همیشه شور هندی اش را با طنزی پنهان آموخته است طنز عمیق وی نیز ریشه در این مساله دارد كه در نظر وی اغلب شوخی ترین مسایل می توانند بنیانگذار جدی ترین آن ها باشند.