هاشولت هنرمند آلمانی در سفر به دور جهان این بار ۱۰۰۰ مجسمه و پیكره ساخته شده از آشغال خود را در مقابل كلیسای جامع كلن به نمایش گذاشته است.به نقل از خبرگزاری آلمان، مجسمه ها و پیكره های این هنرمند از دور ریختنی ها و زباله هایی مانند بطری، قوطی و قطعات مستهلك كامپیوتری ساخته شده اند و هر كدام ۶۰۰۰ یورو ارزش دارند.

شولت بوسیله این مجسمه های ساخته شده از زباله های انسانی، انتقاد خود را از افزایش تولید زباله به وسیله انسانها نشان می دهد.او تاكنون این پیكره ها را در میدان سرخ مسكو بر روی دیوار چین و كنار اهرام ثلاثه مصر به نمایش گذاشته است.براساس این گزارش این هنرمند آلمانی قصد دارد نمایشگاه انتقادی خود را در نیویورك ، شیلی و قطب جنوب نیز برپا كند.