پیكر مرحوم سیدهادی میرمیران معمار ایرانی امروز رأس ساعت ۹ طی مراسمی از مقابل خانه هنرمندان ایران به سوی شهر اصفهان تشییع می شود.این هنرمند و معمار برجسته كه از ۱۶ فروردین به آلمان سفر كرده بود تا از ناحیه ستون فقرات مورد عمل جراحی قرار گیرد، روز سی ام فروردین پس از گذراندن یك هفته بیهوشی در بیمارستانی در فرانكفورت درگذشت.به همین مناسبت مجلس یادبودی در روز چهارشنبه ششم اردیبهشت از ساعت ۱۵ تا ۳۰/۱۶ در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار خواهد شد.