دكتر بهرامی، دبیر این جشنواره در گفت وگو با خبرنگار ستاد خبری حوزه هنری ضمن اعلام این مطلب افزود: در این جشنواره نزدیك به ۷۰۰۰ اثر در پنج رشته هنری شامل: خط در نقاشی، خط در گرافیك، گرافیك رایانه ای ، خوشنویسی و حجم سازی توسط هنرمندان سراسر كشور خلق شد كه این آثار در مرحله اول توسط هیاتی ۴۰ نفره از هنرمندان برجسته داوری و از آن میان ۳۰۰ اثر به بخش نمایشگاهی راه یافت.

وی در ادامه اظهار داشت: در مرحله دوم هیات داوری از بین آثار نمایشگاهی كه از ۲۳ لغایت ۲۸ فروردین ماه جاری در مجموعه فرهنگی، هنری صبا به نمایش در آمده بود، ۱۰۵ اثر را به عنوان آثار برگزیده نهایی معرفی كردند.