سبک "مونو پرینت" نوعی از چاپ است که به آن "مونو تایپ" یا تک چاپ نیز گفته می شود و این سبک بافت های اتفاقی را ایجاد می کند." آدریا آقاسی"- هنرمند که مدتی است به فعالیت درخصوص چاپ مونوپرینت برروی کاشی می پردازد درگفت وگو با خبرنگارتجسمی " مهر" با اعلام این مطلب گفت : به دلیل ایجاد بافت های اتفاقی برروی این ازچاپ ، امکانی برای تکرار آن وجود ندارد . درواقع تکرار یکی از مهم ترین ویِژگی های بارز صنعت چاپ به شمار می رود .

" آقاسی " درتوضیح بیشتر این سبک هنری و غیر متعارف تصریح کرد: هنرمندانی که با این سبک درحیطه هنرهای تجسمی سر و کاردارند، ابتدا رنگ روغن را روی ورقه های فلزی ریخته که این خود باعث تولید بافت می شود. سپس با قلم یا هر وسیله اثرگذار به کارپرداخته و درجریان این فعالیت بعدهای مثبت ومنفی نیز ایجاد می شود. در واقع به دلیل وجود ویژگی اثرگذاری وسیله برروی سطح صاف، این نوع سبک چاپ، متریال قابل انعطافی را می طلبد که همان کاغذ یا مقواست.

این هنرمند که قراراست دردوم اردیبهشت ماه جاری به برگزاری یک نمایشگاه از مجموعه مونوپرینت های خود درگالری آثار بپردازد، در ادامه خاطرنشان کرد: ۳۲ اثر در قطع های مختلف از آثار مونوپرینت بر روی کاشی به معرض نمایش مخاطبان می گذارم . سبک این آثار خیس درخیس و مونوپرینت با استفاده از دسس یعنی دورگیری شکل گرفته است. البته به چند شیوه دیگر هم در کاشی های ده درده کار کرده ام . آثار من در این نمایشگاه در واقع به نوعی تجربه ای از تکنیک جدید بوده است .

وی گفت : من مطمئنم که چاپ مونوپرینت بر روی کاشی، چاپی غیرمتعارف است که تا به امروز هنرمندان ایرانی به آن نپرداخته اند. اما در دنیا شاید باشند هنرمندانی که به این نوع چاپ برروی کاشی اشراف دارند. اگر در آثار من دقیق شوید، می توانید وجود حلال هایی چون آب ، شیره شکر و کمی کتیرا را در آن ها مشاهده کنید . این اختلاط مواد درحقیقت به این دلیل است که وقتی اثر در کوره با حرارت ششصد درجه پخت می شود، در اثر گرما، رنگ خود را از دست ندهد .

" آدریا آقاسی " که نزد " رحیم حقیقی" هنر کاشی و نزد " مهناز سیار" کار چاپ را فراگرفته است، تاکنون این نوع از سبک هنری را درگالری های کمال الدین بهزاد، آفتاب، خاوران ، بهمن واندیشه به معرض نمایش گذاشته است .

۳۲ اثر با سبک "مونوپرینت" درنمایشگاه انفرادی این هنرمند درتاریخ دوم اردیبهشت ماه به معرض نمایش گذاشته می شود. نمایشگاه آثار " آدریا آقاسی " به مدت یک هفته درگالری آثار ادامه خواهد داشت. علاقمندان می توانند برای بازدید به خیابان انقلاب، خیابان فخررازی ، روبه روی دانشگاه تهران، پلاک ۱۳۶ مراجعه کنند.