اردیبهشت ماه جاری،نشست های تخصصی و نمایشگاه های مختلف آثار هنری در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.اردیبهشت ماه جاری، نگارخانه های خانه هنرمندان ایران، میزبان آثار هنری متنوع از هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی است.

بنا براین گزارش، نگارخانه میرمیران،میزبان نمایشگاه "ویدئوآرت" عکس های " محمد پرویزی" از دوم تا هفتم اردیبهشت ماه درمعرض نمایش عمومی قرارمی گیرد و درروزهای سی ام تا چهارم خرداد ماه نیز، نمایشگاهی با عنوان " نقشینه گوهر" اثر" آژینه سیاح " برگزار خواهد بود.همچنین ، نمایشگاه های تصویرگری کتاب " مروری بر آثار " محمد علی بنی اسدی، نمایشگاه آثار نقاشی " منوچهرمنصور دهقان " و نمایشگاه آثار چاپ فلز از " فرسا صادقی " از برنامه های نگارخانه ممیز درماه اردیبهشت را تشکیل می دهند . همچنین در روزهای چهاردهم و بیست وهشتم اردیبهشت ماه،دو نشست فوق تخصص خوشنویسی ممتاز، به سرپرستی استاد " فلسفی " درسالن کنفرانس برگزارخواهد شد.