با نمایش آثار هنرمندان معاصر ایرانی، نمایشگاه بزرگ كلمه در هنر در بریتیش میوزیوم برپا می شود. این نمایشگاه بر هنر معاصر خاورمیانه متمركز شده و موضوعات هویتی، سیاسی و میراث متنوع هنری منطقه را دربر می گیرد.پرویز تناولی مجسمه هایش را راهی موزه بریتانیا كرد تا در این نمایشگاه با عنوان نقش كلمه در هنر معاصر خاور میانه به نمایش بگذارد.

شیرین نشاط، حسن مسعودی، فرهاد مشیری و خسرو حسن زاده دیگر هنرمندان شركت كننده در این نمایشگاه و سفیران هنر ایران در موزه بریتانیا محسوب می شوند.این نمایشگاه ۲۸ اردیبهشت ماه، همزمان با روز جهانی موزه و میراث فرهنگی گشایش یافته است و تا ۱۲ شهریورماه همین سال - ۱۸ ماه می تا سوم سپتامبر ۲۰۰۶ - در محل یاد شده برپا خواهد بود.این نمایشگاه بر راه های متفاوتی متمركز می شود كه هنرمندان با خط نوشته فارسی - عربی درگیر شده و آن را تجربه می كنند.