نمایشگاه گروهی آثار نقاشی دو هنرمند، روز دوم اردیبهشت ماه درگالری کمال الدین بهزاد افتتاح می شود.این نمایشگاه گروهی که تعدادی از آثار نقاشی هنرمندانی چون " حسین نوری " و " زهرا مفتونی " را به معرض نمایش عموم می گذارد ، دوم اردیبهشت ماه درگالری کمال الدین بهزاد افتتاح می شود و به مدت پنج روز در این محل ادامه خواهد داشت.بنابراین گزارش ، علاقمندان می توانند برای بازدید به خیابان بلوارکشاورز، نبش خیابان شانزده آذر، پلاک ۳۱۲و۳۱۶ مراجعه کنند. ساعت بازدید برای مخاطبان ده صبح تا هشت شب است .