نخستین موزه هنرهای معاصر فلسطین، در ایران گشایش می یابد.هم زمان با ولادت حضرت رسول اكرم (ص)، این موزه در محل مجموعه صبای فرهنگستان هنر دایر شده كه امروز ۲۸ فروردین، با حضور مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و فلسطین گشایش می یابد.

قرار است این موزه، تبدیل به بزرگ ترین مركز فعالیت های هنری مرتبط با موضوع مقاومت مظلومانه مردم فلسطین به مثابه كانون ایمان و اراده و آرمان خواهی در جهان اسلامی و خاستگاه و هویت اسلامی شده و كلیه آثاری را كه با این مضمون عرضه می شوند، در بر گیرد.

از دیگر اهداف عنوان شده در راه اندازی این موزه، بسترسازی و ایجاد زمینه جذب و اشاعه این هنر در سطح جهان و شكل گیری یك جریان فرهنگی فراگیر با مشاركت وسیع هنرمندان جهان اسلام و ترسیم چهره درخشان حماسه و جهاد و استقامت فرزندان انتفاضه در چشم انداز بین المللی، عنوان شده است.