این سفر همزمان با میلاد پیامبر مكرم اسلام (ص) آغاز و با همكاری انجمن نویسندگان میراث فرهنگی و موزه ملی قرآن برگزار می شود.

بنا به تحقیقات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه اسامی ۵۲ پیامبر مدفون شده در ایران اعلام شده اند كه از میان آنها وجود ۲۷ مقبره در این سرزمین قطعی است. پیامبران یاد شده بیشتر در شهرهای اصفهان، زنجان، همدان، بجنورد، قزوین و... مدفون شده ا ند.