براساس پیش نویسی كه صبح امروز دو طرف درباره اش مذاكره می كنند، بنیاد شهید انقلاب اسلامی پذیرفته است در قبال دریافت ۲۳ میلیارد تومان پول تمامی شهربازی را برای تخریب تحویل شهرداری بدهد. بخشی از این پول به صورت نقدی و بخشی دیگر به صورت واگذاری زمین در منطقه دو شهرداری پرداخت خواهد شد. این اقدام به جهت احداث پل ارتباطی میان دو بزرگراه نیایش و یادگار امام صورت می گیرد. پل مذكور از منتهی الیه دیواره داخل سئول شهربازی آغاز و پس از گذر از ۱۲ هزار متر از اراضی شهربازی و عبور از روی بزرگراه چمران در حوالی زندان اوین به زمین خواهد نشست. از طریق این پل چندین بزرگراه اعم از كردستان، نیایش، چمران و یادگار امام به یكدیگر متصل می شوند. به گفته حمید كشایی مدیرعامل مجموعه فرهنگی كوثر در صورت نهایی شدن پیش نویسی كه امروز مورد ارزیابی قرار می گیرد، شهربازی ظرف دو ماه تخلیه و تحویل شهرداری خواهد شد. وی گفت كه در این صورت قطعاً در تابستان امسال شهربازی فعالیتی نخواهد داشت. معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران نیز با تائید این خبر به شرق گفت كه «كار قطعی شده است و مذاكره فردا (امروز) فقط بر سر جزئیات است.»

روشن شدن این جزئیات به انتقال تمامی ابزار و وسایل شهربازی تهران به شهربازی استان قم منجر خواهد شد. شهربازی تهران اواخر دهه ۱۳۴۰ در قالب شركتی به نام «لونا پارك» فعالیت خود را آغاز كرد. با وقوع انقلاب اسلامی این مركز تفریحی از سوی حكومت مصادره و برای اداره در اختیار بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار گرفت. شهربازی با ۳۶ هزار متر مربع فضای مفید اولین و تنهاترین شهربازی داخل شهر تهران به شمار می آید. در سال ۱۳۸۴ حدود دو میلیون شهروند تهرانی از این مركز تفریحی استفاده كردند.

• تونل توحید

شهروندان تهرانی اما به جای از دست دادن تنها شهربازی خود صاحب تونل جدیدی به نام تونل توحید خواهند شد. این تونل كه از انتهای بزرگراه چمران آغاز می شود پس از عبور از زیر خیابان آزادی و میدان جمهوری در حوالی خیابان آذربایجان به سطح خواهد آمد. احمد دنیامالی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران هدف از احداث این تونل را اتصال بزرگراه چمران به نواب و رفع معضل ترافیك این منطقه اعلام می كند. به گفته وی حداكثر تا اواخر اردیبهشت ماه پیمانكار این طرح مشخص و كار تجهیز كارگاه آن آغاز خواهد شد. معاون فنی و عمرانی شهردار آغاز عملیات اجرایی را تا مهرماه اعلام كرد و حدود دو سال زمان برای احداث این تونل پیش بینی شده است. تا آخر ماه جاری نیز ۶ پیمانكار مورد تائید شهرداری مبالغ پیشنهادی خود برای اجرای این طرح را پیشنهاد خواهند داد. یك مقام مطلع در شهرداری تهران قیمت هایی كه تا به امروز ارائه شده را حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان عنوان كرد.

همزمان با باز كردن پاكت های پیشنهادی پیمانكاران طرح تونل توحید و تعیین شركت برنده، شهرداری تهران در منتهی الیه غرب تهران قراردادی دیگر را برای تعریض بلوار آسیا به اجرا خواهد رساند. این بلوار پس از تعریض و تبدیل به بزرگراه از محور شمال به جنوب بزرگراه های همت و نیایش را قطع و تا حدود بسیار زیادی ترافیك بزرگراه همت را برطرف خواهد كرد. این طرح به همراه احداث تونل توحید جزء اولین اولویت های كمیسیون عمران و ترافیك بود كه اواخر سال گذشته توسط شهردار تهران و اعضای كمیسیون به تصویب رسیده بود.

• بزرگراه زین الدین

شهرداری تهران اگرچه هنوز موفق به دریافت مجوز دادگاه برای ادامه تخریب جنگل لویزان و احداث بزرگراه زین الدین نشده است، اما طبق اطلاعات به دست آمده ظرف یك ماه گذشته موفق شده نیروی دریایی ارتش ایران را برای واگذاری بخشی از پادگان قرار گرفته بر سر اجرای این طرح راضی كند. براساس این توافق شهرداری در ازای بازگرداندن مبلغ دریافتی از شركت تعاونی نیروی دریایی ارتش زمین مورد نیاز برای ادامه بزرگراه زین الدین را از نیروی دریایی می گیرد. مبلغ مورد نظر حدود ۲ میلیارد تومان اعلام می شود. معاون فنی عمرانی شهرداری در این رابطه نیز به شرق گفت كه امیدواریم ظرف یك ماه آینده حكم دادگاه نیز در مورد جنگل صادر شود و پروژه ادامه پیدا كند.

مهدی افروزمنش