در نخستین روزهای بهار سال ،۸۵ «یرواند نهاپتیان» - نقاش بنام آبرنگ و مقیم اصفهان _ درگذشت.یرواند نهاپتیان در سال ۱۲۹۶ شمسی در جلفای اصفهان متولد شد و تحصیلاتش را در كالج اصفهان انجام داد. از كودكی به نقاشی پرداخت و سپس نزد شادروان حاج حسین مصورالملكی به آموختن مینیاتور مشغول شد، یرواند از شادروان سركیس خاچاطوریان نیز تعلیم نقاشی گرفت و مخصوصاً توانایی خاص او در ایجاد خطوط مطمئن و طرح آفرین به احتمال قوی تأثیرپذیری فنی او را از سبك خاچاطوریان می رساند.