پیكر استاد علی اكبر صنعتی _ پیشكسوت مجسمه سازی ایران _ صبح روز چهارشنبه از مقابل مؤسسه صبا فرهنگستان هنر در تهران تشییع می شود.پیكر این استاد مجسمه ساز كه در آستانه ۹۰ سالگی، ساعت ۶‎/۴۵ صبح ۱۳ فروردین ۱۳۸۵ در منزلش _ تهران _ درگذشت، صبح چهارشنبه ۱۶ فروردین تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) به خاك سپرده می شود.