نقاشی كودكان نابینای ایرانی در هفتمین نمایشگاه بین المللی نقاشی كودكان نابینا، مورد توجه و استقبال یونانیان واقع شد و لوح تقدیر مو سسه بین المللی نقاشی كودكان یونان را به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آتن رایزنی فرهنگی و كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان ایران، مقدمات شركت كودكان ایرانی را در این مسابقه فراهم ساختند و فاطمه عبدالهی، مهدی مسیحی و ابوالفضل لطفعلی با خلق آثار ارزشمند توانستند، فرهنگ و اندیشه ایرانی را به یونانیان معرفی نمایند.

سید محمدرضا دربندی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آتن در این باره گفت: در این مسابقه كه از ۳۰ كشور دنیا شركت كرده بودند، كشورهای ایران، یونان، ژاپن، هلند، سوریه، اسپانیا، نیوزلند، آلمان، دانمارك و ازبكستان برگزیده شدند. وی اضافه كرد: مؤسسه بین المللی نقاشی كودكان یونان كه زیر نظر وزارت بهداشت یونان فعالیت می كند، با برگزاری مسابقه نقاشی بین كودكان كشورهای دنیا، با موضوع «فرهنگ و صلح» هدف از برگزاری این مسابقه را بیان احساسات كودكان نابینا درباره صلح جهانی اعلام كرد.

دربندی گفت:قرار است موزه ای از نقاشی كودكان نابینا ایجاد شود تا این آثار برای همیشه ماندگار شود.

گفتنی است، در مراسم اهدای جوایز، گروه موسیقی مدرسه نابینایان آتن به اجرای سرود پرداختند و وزیر سابق بهداشت و درمان، رئیس انجمن نقاشی كودكان یونان، رئیس انجمن نابینایان طی سخنانی ضمن تشكر از این اقدام انسان دوستانه بر گسترش صلح، در جهان ملتهب امروز تأكید كردند.ضمنا لوح تقدیر كودكان ایرانی به رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آتن تحویل گردید.