با وجود پیگیری های فراوان از سوی انجمن نگارگران، همچنان هنرمندان این رشته از داشتن مکانی مناسب و مطلوب برای فعالیت نگارگری محروم مانده اند." باقرآقامیر " - هنرمند نگارگر- با اعلام این مطلب ، درپاسخ به این پرسش که درحوزه نگارگری ، چه مشکلی باید در درجه اول مورد بررسی قرار گیرد گفت : عمده مشکلی که همواره و در طی این سال ها در حیطه نگارگری به چشم می خورده است و از سوی ارگان های مربوطه مورد بی مهری واقع می شده است ، مسئله داشتن یک مکان مناسب ومطلوب برای انجمن نگارگران بوده است.

وی افزود: نگارگران با استعدادی درپهنه هنرهای تجسمی وجود دارند که اگر به آنها توجه شود و بهایی برای آنها درنظرگرفته شود ، درآینده درخشان نگارگری ایران تاثیرات به سزایی خواهد گذاشت. اعضای انجمن نگارگران مدت زیادی است که برای رفع مشکلات خود دست به دامان ارگان های دولتی مربوطه شده اند که همان طورکه اشاره کردم، مشکل مرتفع کردن مکان دائمی انجمن نگارگران یکی از مشکلات آنهاست." آقامیر" به بی ینال نگارگری که قرار است امسال در مرکز فرهنگی - هنری صبا برگزار شود، اشاره کرد و گفت : با همت مرکز هنرهای تجسمی و قول های مساعدی که " عبدالمجید حسینی راد " رییس موزه هنرهای معاصر تهران و مرکز هنرهای تجسمی داده اند، قرار است بی ینال نگارگری آبان ماه امسال در مرکزفرهنگی - هنری صبا برگزار شود . در حال حاضر نیز مقدمات این بی ینال درقالب جلسه های متعددی که برگزار می شود، درحال شکل گیری است.

" آقامیر" درادامه تصریح کرد : ارزش دادن و احترام گذاشتن به عرصه هنرهای تجسمی امری مهم و ضروری است که دست اندرکاران دولتی باید در حفظ آن تلاش کنند. زیرا این امر به شکل یک نیاز ضروری امروز در جامعه هنری کاملا حس می شود.