وزیر نیرو امروز یكی از معاونان این وزارت را به عنوان قائم مقام جدید خود معرفی كرد.مهندس" پرویز فتاح" وزیر نیرو با صدور حکمی مهندس " حمید چیت چیان" را به سمت قائم مقام وزیر نیرو تعیین کرد. چیت چیان پیش از این به مدت ۷ سال در سمت معاون وزیر نیرو در امور انرژی به فعالیت مشغول بود.برپایه این گزارش؛ دکتر"رضا امراللهی" از سال ۸۱ در سمت قائم مقام وزیر نیرو فعالیت می كرد.همچنین براساس حکم دیگری مهندس "محمود مقدم " به سمت مدیر عامل جدید شرکت ساتکاب برگزیده شد. وی تاکنون مدیر عامل شرکت مشانیر بود.پیش از این مهندس "عبدالحمید امامی" در سمت مدیر عامل ساتکاب انجام وظیفه می کرد.وزیر نیرو همچنین در حکم جداگانه ای "مهدی ثمره هاشمی" را به سمت دفتر نظارت و ارزیابی وزارت نیرو منصوب کرد.