نخستین خبرگزاری اقتصادی ایران با عنوان «اكونیوز» از نیمه شعبان ( ۲۹ شهریور) فعالیت خود را به صورت آزمایشی آغاز می كند.توحید علیخانلو، مدیرعامل این خبرگزاری جریان شفاف اطلاع رسانی در حوزه اقتصاد را هدف اصلی راه اندازی اكونیوز اعلام كرد و توسعه بخش خصوصی و مشاركت فعال مردم در اقتصاد رقابتی و صادراتی و ترویج شایسته سالاری را از اهداف تاسیس این خبرگزاری عنوان كرد.وی افزود: اكونیوز در راستای تقویت و گسترش اعتمادسازی بین بخش دولتی و بخش خصوصی گام برمی دارد و آن را سرلوحه فعالیت خود برای توانمندسازی اقتصاد ایران و افزایش اقتدار اقتصادی كشور در عرصه اقتصاد منطقه و بین الملل قرار خواهد داد.مدیر عامل اكونیوز اظهار داشت : این خبرگزاری تلاش می كند در قالب گفت وگو، نقد سازنده و ایجاد ارتباط با مسوولان دولتی و كارشناسان حوزه اقتصاد، راهكارهای عملی و مناسبی را برای رسیدن به اهداف خود ارایه دهد.وی تاكید كرد: اكونیوز هیچ گونه وابستگی حزبی ، گروهی و جناحی ندارد و به صورت مستقل و با حمایت بخش خصوصی فعالیت می كند.

دومین كنفرانس بین المللی بازاریابی برگزار می شود

دومین كنفرانس بین المللی بازاریابی با محوریت تكنیكهای مدرن فروش، با حضور دكتر محمود احمدی نژاد مقام محترم رئیس جمهوری و وزیران صنایع و بازرگانی در تاریخ ۸ الی ۱۰ مهر ماه سال جاری در مركز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.به گزارش ستاد خبری این كنفرانس، شركت نوین بازاریاب آریان با همكاری دفتر امور صادرات وزارت صنایع و معادن، سازمان بازرگانی استان تهران، كار گروه توسعه صادرات استان تهران و سازمان توسعه تجارت ایران ،بانی برگزاری آن شده است.شهرام هنرمایه دبیر كنفرانس بین المللی بازاریابی تكنیكهای مدرن با تأكید بر این كه محور مباحث این كنفرانس مربوط به حوزه فروش در بازاریابی می شود تصریح كرد: از آنجا كه هدف اصلی بازاریابی، سودمند كردن كلیه عملیات تجاری به روش پاسخگویی مناسب به نیاز صحیح شناخته شده دو طرف معامله فروش می باشد و فروش نقش اساسی این فرایند را دارد، تصمیم بر آن گرفتیم تا با تجمیع تفكر سازمانهای فروش ملی در این همایش، قدم مهمی راجهت غنی سازی و به روزرسانی دانش بازاریابی در عرصه ملی برداریم.

هنرمایه با یادآوری برگزاری اولین دوره این كنفرانس در اردیبهشت ماه سال ۸۳ اعلام كرد: این كنفرانس نیز از حضور دو سخنران مجرب به نامهای ری لئون، طراح سیستم جهانی در فروش و پاتریك لروكس متخصص كار گروهی و تحول فروش بهره خواهد گرفت.