كتاب ردیف ابتدایی برای تار ، نوشته "مهرداد دلنوازی" تا پایان سال ، توسط انتشارات چنگ به بازار كتاب عرضه می شود . "مهرداد دلنوازی" ، نوازنده تار، با اعلام این خبر گفت‌ ‏: اصولا ما در موسیقی سنتی‌‏مان تا به امروز ، ردیف جامعی برای مبتدی‌‏ها نداشتیم و تنها یك ردیف از زمان" روح الله خالقی" كه فقط متعلقات شور بود , تدریس می شده است و بعد از آن ردیف ابتدایی نداشتیم تا از طریق آنها شاگردان بتوانند با دستگاه ها آشنا شوند. همچنین بعد از نتیجه مثبت ردیف ابتدایی سنتور نوشته" فرامرز پایور" ایشان ۵ سال پیش به من پیشنهاد نوشتن چنین كتابی را برای تار دارند.

وی ادامه داد : ردیف این كتاب بر گرفته از ردیف قدما و استاد "پایور" است كه به نوعی ساده نویسی شده كه شاگردان بتوانند به راحتی از آن استفاده كنند .این نوازنده با بیان اینكه ردیف ابتدایی تار ، شامل ۷ دستگاه و ۵ آواز است , اظهار داشت ‌‏: شاگردان بعد از اتمام این كتاب ، كاملا با ردیف های موسیقی سنتی و دستگاه ها آشنا می شوند و بعد در مراتب بالاتر از ردیف های" میرزاقلی"," میرزا عبدالله " به روایت مرحوم" برومند" , ردیف "شهنازی" استفاده می كنند . "دلنوازی" در خاتمه خاطر نشان كرد‌‏: این كتاب نو پا است. ولی تایید استاد" پایور" در این كتاب به چشم می خورد. در واقع كتابی كه برای بار اول نوشته و در جامعه منتشر می شود، به مرور نتیجه اش مشخص می شود .