بیست ونه بازیكن برای شركت در مرحله دوم تمرینات تیم ملی فوتبال نوجوانان به این تیم دعوت شدند.داوود صوفیانی، محمدرضا دانیال خیری، عیسی شهبازی، نادر هوشیار، شهریار شیروند، كریم انصاری فر، پیمان ایران پور، ایرج خدایاری، رضا ریش اصفهانی، احسان حاج صفی، وحید امرایی، مهرداد شاه نظری، جلال الدین علی محمدی، محمد حسین نائیجی، آرش سیفی، حمید رضا علی عسكری، حسین میرزایی نژاد، علی عمودی، مهدی دغاقله، حسن مرمزی، محمد صالح خلیل آزاد، ابوالحسن جعفری، بختیار رحمانی، امیر ملاجمالی، آرش قلی زاده، هادی عزیزی، مسعود غلامی، سید سعید موسوی و مصطفی یوسفعلی زاده، بیست ونه بازیكنی هستند كه باید خود را روز شانزدهم شهریور به كادر فنی تیم ملی معرفی كنند.مرحله دوم تمرینات تیم ملی نوجوانان از شانزدهم شهریور آغاز و تا بیست وچهارم همین ماه در كمپ تیم های ملی ادامه خواهد داشت.این اردو به منظور كسب آمادگی برای انجام مسابقه تداركاتی با تیم ملی نوجوانان قطر در دهم مهرماه تشكیل خواهد شد.