ابوالفضل شاهی، نقاش و مجسمه ساز، زوج های خوشبخت را همراه با گیاهان دارویی به نمایش می گذارد. «گیاهان دارویی و زوج های خوشبخت» عنوان مجموعه ای از مجسمه های شاهی است كه از روز جمعه ۱۳ آبان در گالری هما گشایش می یابد. شاهی پس از كسب جایزه ویژه منتقدان از چهارمین بی ینال مجسمه تهران مجموعه ای از حجم های فلزی خود را به نمایش گذاشته كه ملهم از فضای زندگی و شناختش از كویرهای مركزی ایران است، آثاری كه نمادی از گیاهانی جان سخت و پربنیه است كه توان زیستن در صحرا را پیدا كرده اند. ابوالفضل شاهی از هنرمندانی است كه رسانه های مختلف را وسیله ای برای بیان مفاهیم خاص خود می شناسد. آثار متفاوت گرافیكی، داستان ها و كتاب شعرش، كالیگرافی و حالا مجسمه هایش همگی بخشی از دغدغه های روزانه او نسبت به هنر هستند. نمایشگاه مجموعه گیاهان دارویی و زوج های خوشبخت تا ۲۴ آبان همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰ ادامه دارد. این آثار روی سایت www.houaartgallery.com قابل مشاهده است.