سازمان جهانی بهداشت اعلام كرد كارگران مرغداریها، قصابها و دامپزشكان باید پوشش مخصوص داشته باشند و داروهای ضد ویروس آنفلوانزای مرغی دریافت كنند.گروههای پرخطر كه در مزارع آلوده به آنفلوانزای مرغی یا در معرض آلودگی كار می‌كنند باید لباس كار یك سره، دستكش‌های لاستیكی، ماسك، عینك و چكمه لاستیكی بپوشند و داروهای ضدویروس دراختیار داشته باشند.این اقدامات به ویژه به هنگام كشتارهای فوری و گسترده پرندگان ضروری است.افراد مشكوك به ابتلا به ویروس مهلك اچ‪ ۵‬ان‪ ۱‬باید بلافاصله از سایر افراد جدا شده و مورد بررسی قرار گیرند و از نظر علایم بیماری مانند تب تا ‪ ۱۴‬روز معاینه شوند.سازمان جهانی بهداشت از كشورها خواست ویروس‌ها و نمونه‌های گرفته شده از افراد آلوده را در اختیار شبكه آزمایشگاههای این سازمان قرار دهند تا امكان بررسی سریع و هدایت راهبردهای ملی كنترل بیماری فراهم آوید.ویروس اچ‪ ۵‬ان‪ ۱‬به تازگی در بین پرندگان در كرواسی، رومانی، تركیه، و روسیه مشاهده شده است، اما تاكنون مورد ابتلا انسانی در اروپا گزارش نشده است.كارشناسان بیم آن دارند این ویروس جهش یافته و امكان انتقال بیماری بین انسانها را بوجود آورد و در نتیجه یك بیماری جهانگیر ایجاد كند.