دبیراجرایی همایش سالانه انجمن علمی روانپزشكان ایران، گفت:برای پیشگیری ازمشكلاتی كه ممكن است درآینده برای بیمار پیوندی ایجاد شود،حضور روانپزشك در تیم پزشكی پیوند اعضا ضروری است. دكتر"همایون‌امینی" ضمن انتقاد از نبود روانپزشكان در اكثر تیم‌های پیوند اعضا در كشور،افزود:در جامعه پزشكی مرسوم نیست كه در تیم پیوند اعضا روانپزشك حضور نداشته باشد.وی كه در آستانه برپایی "كنگره سالانه انجمن علمی روانپزشكان ایران" سخن می‌گفت، ادامه داد: وقتی كه بخشی از بدن كسی به عنوان "عضو پیوندی" در بدن فرد دیگری قرار می‌گیرد گیرنده عضو می‌بایستی قبل و بعد از دریافت عضو از نظر روانی، آمادگیهای لازم را كسب كند.امینی ضمن تبیین این نكته كه حضور روانپزشك در كنار بیمار برای گذار از این دوره بحرانی بسیار ضروری است، تصریح كرد: بیشتر بیماریهای جسمی ، بیماریهای روان تنی تلقی می‌شود و عوامل روان شناختی در بروز، عود و تشدید آن موثر است.وی یادآور شد: در انواع سرطانها، نارسایی‌های كبدی، كلیوی، فشار خون ، ایدز و نیز تمام بیماریهایی كه سیر مزمن و طولانی مدت دارند توجه به بعد روانی و در صورت نیاز مشورت با روانپزشك ضروری است.دبیر اجرایی همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران گفت: توجه به بعد روانی بیماری ممكن است سبب افزایش طول عمر بیمار و ارتقا سطح كیفیت زندگی وی شود.امینی گفت: ضروری است به رشته "رابط مشاور" كه در سطح كشور جای خالی آن احساس می‌شود و نیز به ابعاد روانی اجتماعی بیماریهای جسمی توجه و عنایت بیشتری شود.وی در خصوص برگزاری "كنگره سالانه انجمن علمی روانپزشكان ایران" نیز اظهار داشت: كنگره عملی رواپزشكان ایران امسال ، به موضوعاتی همچون "روانپزشكی رابط- مشاور"، "طیف دو قطبی"، " اختلالات جنسی" و "درمان‌های دارویی جدید در روانپزشكی" می‌پردازد.دبیر اجرایی كنگره‌روانپزشكان ایران از برگزاری دو كارگاه "سوگ" و "اعتیاد" در طی برگزاری این كنگره خبر داد."كنگره سالانه انجمن روانپزشكی ایران" با حضور روانپزشكان و سایر متخصصان پزشكی یكم آذرماه امسال به مدت سه روز در بیمارستان فوق تخصصی میلاد تهران برگزار خواهد شد.