آفتاب

وضعیت امروز تصویرسازی در گفت وگو با فرشید مثقالی(۲)

وضعیت امروز تصویرسازی در گفت وگو با فرشید مثقالی(۲)

گفت وگو كردن با فرشید مثقالی، كه قطاری از جوایز و عناوین بین المللی با نامش همراه است، بسیار دلهره آور است.

کد N142601

وبگردی