دلیل اصلی ابتلا به بیماری پوكی استخوان در نیمی از زنان بالاتر از ۵۵ سال كه در سن یائسگی قرار دارند, كمبود ویتامین D است. به منظور بررسی تاثیر ویتامین D بر روی بیماری پوكی استخوان, محققان میزان ویتامین D در ۴ هزار و ۱۰۰ زن بالاتر از ۵۵ سال را اندازه‌‏گیری كردند.نتیجه تحقیقات نشان داد؛ ۵۲ درصد زنان در آمریكای شمالی, ۵۲ درصد زنان اروپایی, ۸۲ درصد زنان خاورمیانه, ۵۱ درصد زنان آمریكای لاتین و ۶۳درصد زنان در آسیا دچار كمبود ویتامین D هستند.گفتنی است؛ از آنجا كه با افزایش سن، میزان جذب ویتامین D از غذاها كاهش می‌‏یابد, به منظور ممانعت از ابتلا به بیماری پوكی استخوان هر چند وقت یكبار باید میزان ویتامین D در بدن زنان مسن اندازه‌‏گیری شود.