مردمی كه دچار استرس و اضطراب می‌شوند توانایی مقابله با بیماری‌ها را از دست می‌دهند و در مقابل بیماری‌هایی كه نسبت به آن‌ها ایمنی پیدا كرده بودند، آسیب پذیر می‌شوند. برای همین ممكن است مراقبت و مورد آزمایش قرار دادن وضعیت آنتی بادی در بدن بعد از واكسیناسیون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود.مهدی رحیمی در وبلاگ http://doctors.blogfa.com نوشته است: برای همه مردم رویدادهایی اتفاق می‌افتد كه فشارهای روحی و روانی ایجاد می‌كند. در واقع فشارهای اجتماعی همواره در كمین مردم هستند، اما نحوه‌ی برخورد با این رویدادهاست كه اهمیت دارد.دكتر ویكتوریا برنز از دانشگاه بیرمنگام انگلیس به اتفاق همكارانش تحقیقی را روی ‌٦٠ دانشجوی تازه وارد به دانشگاه را آغاز كردند. این دانشجویان پیش از ثبت نام بین یك تا ‌١٦ ماه قبل از آغاز ترم واكسن مننژیت نوع C را تزریق كرده بودند. هنگامی كه واكسن به بدن تزریق می‌شود، پادتن (آنتی بادی) علیه آن ترشح می‌شود و در خون سطح آن بالا می‌ماند تا در برابر بیماری مقاومت ایجاد كند. اما آزمایش‌های دكتر برنز نشان داد كه فقط سه چهارم از این دانشجویان پادتن خونشان در حد محافظت كننده باقی مانده بود. در واقع یك چهارم از این دانشجویان كه رقم كمی هم نیست در خونشان به اندازه كافی آنتی بادی علیه مننژیت نداشتند و این در حالی است كه آن‌ها با زدن واكسن مننژیت خود را به آنتی بادی مجهز كرده بودند.دانشجویانی كه با فوت والدین خود روبرو می‌شوند، پاسخ سیستم ایمنی بدنشان به امراض دچار ضعف می‌شود. در این گزارش دكتر برنز احتمال كاهش آنتی بادی و در نتیجه تضعیف سیستم ایمنی را پنج برابر حالت عادی برآورد كرده است. نكته جالب دیگر این تحقیق مقایسه دو دسته از دانشجویان بود كه ضعف سیستم ایمنی از خود نشان دادند. آن‌هایی كه از لحاظ روحی و روانی دچار استرس می‌شوند با وجود آن كه در زندگی آن‌ها وقایع استرس‌زا اندك است به مراتب سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارند تا آن‌هایی كه در زندگی‌شان وقایع استرس‌زای زیادی وجود دارد.به عبارت ساده‌تر بیشتر از آن كه عوامل و وقایع استرس‌زا باعث تضعیف ایمنی شود، حالات روحی و روانی افراد است كه باعث ضعیف شدن پاسخ ایمنی می‌گردد. براساس نتایج تحقیق دكتر برنز استرس روحی و روانی چهاربرابر استرس طبیعی ناشی از فشارهای استرس‌زا سیستم ایمنی را تضعیف می‌كند (كمی كمتر از حالت عادی) بویژه اگر با بی‌خوابی و اضطراب توأم باشد.