دبیر علمی كنگره بین‌المللی بیماریهای ریوی، مراقبت‌های ویژه و سل گفت: نتایج بررسی آلرژی غذایی افراد به سویا و شیر در بیماران مبتلا به درمان «آتوپیك» نشان می‌دهد كه این آلرژی می‌تواند باعث ایجاد بیماری آسم شود. دكتر محمدرضا مسجدی با بیان این مطلب تصریح كرد: در این خصوص توسط محققان مركز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی تحقیقاتی به انجام رسیده كه نتایج آن در این كنگره ارایه می‌شود.این محقق با اشاره به این مساله و روشها و راهكارهای مقابله با آن افزود: یك مطالعه بر روی ۱۱۵ كودك مبتلا به «درماتیت آتوپیك» نشان داده است كه حساسیت غذایی می‌تواند عامل ایجاد آسم باشد.همچنین دكتر مجید ولی‌اله پور امیری دبیر اجرایی این كنگره اظهار كرد: در كنگره مذكور روش جدید تشخیص لخته در وریدهای عمقی معرفی و مورد ارزیابی علمی قرار خواهد گرفت.وی افزود: در این روش كه در نوع خود یكی از دستاوردهای جدید علم پزشكی محسوب می‌شود از اشعه مادون قرمز استفاده می‌شود و در مدت زمان اندكی حدود ۱۰ دقیقه، تغییرات حجم خون در داخل وریدها را نشان خواهد داد.این متخصص بیماریهای عفونی گفت: گاز خردل كه در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به كرات استفاده می‌شد عوارضی ایجاد می‌كند كه تا مدتها بدون مشخصه و علامت است و گاهی تا ۱۸ سال پس از استعمال خود را نشان می‌دهد.این استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: نتایج مطالعات در ایران نشان می‌دهد كه تست تنفسی جانبازان جنگ تحمیلی كه در معرض استنشاق گاز خردل بوده‌اند تا ۷۴ درصد دارای اختلال است. كنگره بین المللی بیماریهای ریوی، مراقبتهای ویژه و سل از روز ۲۴ آبان ماه به مدت ۴ روز به همت مركز تحقیقات سل و ریه بیمارستان مسیح دانشوری وابسته به دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی و با همكاری انجمن ریه اروپا، در تهران برگزار می‌شود.