دانشمندان در آمریکا از پیشرفت در زمینه تحقیقات بر روی سلول بنیادین بدست آمده از جنین انسان خبر دادند که از این دانش می‌توان در نهایت برای پرورش اعضای مختلف بدن در آزمایشگاه استفاده كرد. این دانش گام بسیار مهمی در توسعه شیوه‌های معالجاتی نوین برای بیماریهای جدی و خطرناك است که دانشمندان سال‌ها با این روش‌ها فاصله داشته‌اند.نتیجه این مطالعه در نشریه بیوتکنولوژی طبیعت منتشر شده است. سلول‌های بنیادین بدست آمده از جنین انسان از توانایی بالقوه برای تبدیل شدن به کلیه انواع سلول‌های بدن برخوردار هستند.همین ویژگی در سلول‌های بنیادین است که آنها را در زمینه توسعه شیوه‌های معالجاتی نوین برای بیماری‌ها تا این اندازه جذاب می سازد.اما بازآفرینی شیوه‌های نوین بیولوژیکی که باعث تبدیل سلول های بنیادین به بافت‌های مختلف بدن شود برای پژوهشگران دشوار بوده است.اکنون دانشمندان در آمریکا موفق شده‌اند سلول های بنیادین جنینی را به گونه‌ای دستکاری کنند که به نوعی سلول ابتدایی به نام اندودرم تبدیل شود.اندودرم مرکزی‌ترین لایه جنین حیوانات (از جمله انسان) است که در جریان رشد جنین به دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی و ساختارهای مرتبط با آنها بدل می شود.تکنیک این گروه از محققان به قدری کارآمد بوده است که توانستند تقریبا تمامی سلول های بنیادین جنینی را که در این آزمایش به کار گرفته شد به اندودرم تبدیل کنند.این فرآیند در پرورش اعضای مختلف بدن مانند لوزالمعده، کبد و ریه نقش حیاتی بازی می کند و معالجه به کمک سلول های بنیادین جنینی را یک قدم به واقعیت نزدیکتر می‌كند.این دستاورد همچنین ممکن است به دانشمندان امکان دهد سلول های بنیادین جنین انسانی را به سلول های جایگزین که می تواند در درمان دیابت یا از کار افتادگی کبد به کار آیند تبدیل کنند.