رئیس انجمن روانپزشكان ایران در آستانه برپایی همایش سالیانه این انجمن (اول تا سوم آذرماه ۸۴) گفت: حدود یك سوم از كل مراجعان به پزشكان عمومی و درمانگاه ها را بیماران روانی تشكیل می دهند. دكتر احمد جلیلی روانپزشك با اعلام این مطلب افزود: بیماران روانی در اغلب موارد، متوجه شكایات جسمی خود شده و به تصور داشتن بیماری جسمی به این مراكز درمانی مراجعه می كنند. وی تصریح كرد: همچنین یك سوم بیمارانی كه به درمانگاه ها مراجعه می كنند، از بیماری روانی و بیماری جسمی به طور توام رنج می برند. دكتر جلیلی با تاكید بر اینكه منظور از بیماری های روانی، فقط انواع حاد و پرسروصدای آن نیست، یادآور شد: اغلب این افراد به افسردگی و اضطراب مبتلا هستند، اما این گروه به علت درد جسمی در یكی از اندام های بدن به پزشك مراجعه می كنند. به گفته رئیس انجمن روانپزشكان ایران، در بسیاری از این موارد، برحسب علامتی كه در عضو خاصی از بدن فرد مانند قلب یا دستگاه گوارش و سایر اندام ها پدید می آید، به متخصصان این رشته ها مراجعه می كنند. وی یادآور شد: در بسیاری از موارد دیده می شود كه بیمار سال ها به دنبال علت یابی بیماری خود به مراكز مختلف آزمایشگاهی مراجعه می كند و پس از آنكه نتیجه ای حاصلش نشد، با شكایت از امكانات پرهزینه آزمایشگاهی، همچنان نگران تشخیص بیماری خود است. رئیس انجمن علمی روانپزشكان ایران افزود: همین امر، اغلب موجب مزمن شدن بیماری و دشواری درمان بیماران می شود.