كارشناس مسؤول دیابت وزارت بهداشت با اعلام این كه ۲۳ آبان روز جهانی دیابت با شعار دیابت و پای دیابتی است، گفت: ‌هر ۳۰ ثانیه در دنیا یك پا به علت دیابت قطع می‌شود و ۳۵ درصد قطع عضوهای غیر تروماتیك اندام‌های تحتانی در كشور به علت قطع پا به دلیل دیابت است.دكتر علیرضا مهدوی با بیان این كه در كل دنیا ۵ تا ۲۵ مورد قطع عضو در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت صورت می‌گیرد، اظهار كرد: این در حالیست كه در افراد دیابتی ۶ تا ۸ مورد قطع پا از زانو به پایین در هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت رخ می‌دهد.وی با بیان این كه قطع عضو در افراد دیابتی ۴۰ برابر افراد غیر دیابتی است، افزود: نتایج تحقیقات حاكی از آن است كه ۱۵ درصد كل افراد مبتلا به دیابت در طول زندگی خود به زخم پا دچار می‌شوند.این كارشناس مسؤول دیابت وزارت بهداشت به ایسنا گفت: بر اساس آمار جهانی كل دلایل بستری بیماران دیابتی در بیمارستان به علت زخم پاست و هزینه درمان زخم پای دیابتی در كشورهای اروپایی و آمریكایی برای هر بیمار ۷ تا ۱۰ هزار دلار است؛ این در حالیست كه هزینه قطع عضو ناشی از پای دیابتی ۳۰ تا ۶۰ هزار دلار برآورد شده است.وی ادامه داد: هزینه ۳ ساله مراقبت از پای دیابتی درمان شده ۲۷ هزار دلار است و هزینه درمان پس از قطع پا ۴۳ تا ۶۳ هزار دلار در سال است.دكتر مهدی افزود: علت قطع عضو در بیماران مبتلا به دیابت تاثیر گذاری بر روی دستگاه اعصاب محیطی، اختلالات عروقی به علت دیابت و افزایش قند است.وی با بیان این كه همه مبتلایان به دیابت به طور بالقوه در معرض قطع پا هستند، به ایسنا گفت: این در حالیست كه از طریق خود مراقبتی و آموزش ۴۹ تا ۸۵ درصد موارد قطع پای دیابتی قابل پیشگیری است.این كارشناس مسؤول دیابت وزارت بهداشت از وجود ۱۹۴ میلیون دیابتی در سال ۲۰۰۳ در دنیا خبر داد و بیان كرد: تا سال ۲۰۲۵ تعداد مبتلایان به دیابت در دنیا به ۳۳۳ میلیون نفر می‌رسد كه علت اصلی آن كم تحركی و تغییر الگوی تغذیه در جوامع است.