افرادی كه مبتلا به خود بیمار انگاری هستند، اعتقاد دارند كه همیشه بیماری جدی و مرگباری آنها را تهدید می‌كند،‌ در صورتی كه معاینات پزشكی، هیچ مشكلی را نشان نمی‌دهد.دكتر نسیم عسگری ،متخصص مغز و اعصاب گفت: فرد بیمار معمولا در مورد بیماری‌ها و تشخیص و درمان آنها، اطلاعات زیادی كسب می‌كند، زیرا به پزشكان زیادی مراجعه كرده و تحت بررسی‌های زیادی قرار می‌گیرد.وی در رابطه با این موضوع اضافه كرد: بیماری مذكور در افرادی كه در دوران كودكی به بیماری جسمی واقعی مبتلا بوده‌اند و یا در ارتباط نزدیك با یك خویشاوند بیمار قرار داشته‌اند ،بیشتر دیده می‌شود.دكتر عسگری افزود : فردمبتلا، دائما از وجود علایمی از بیماری‌های مختلف در بدن خود شكایت می‌كند و مشغولیت ذهنی در رابطه با احتمال ابتلا به بیماری قلبی یا سرطان در این افراد دیده می‌شود.وی تصریح كرد: افراد بیمار، معمولا نسبت به درمان مقاوم هستند و غالبا تا آخر عمر بر این اعتقاد باقی می‌مانند كه یك بیماری جدی، آنها را تهدید می‌كند.این متخصص خاطر نشان كرد: معمولا دارویی برای بیماری مذكور وجود ندارد، ولی مصرف داروهای آرامش بخش برای مدت كوتاهی، می‌تواند مفید باشد.وی گفت: افراد مبتلا به این بیماری رنج زیادی می‌برند و باید از آنها حمایت كرد و سعی شود كه از رفتن بیمار نزد پزشك جلوگیری كرده و رفتارهای مثبت او را كه به شكایات جسمی مربوط نیست، تاكید كرد و با روان درمانی، آنها را به آرامش رساند.