نوشیدن مشروبات الكلی در دوران بارداری، موجب كم‌‏بینایی و حتی نابینایی نوزادان می‌‏شود.بنا به تحقیقات اخیر صورت گرفته, كاهش رشد, تاخیر در رشد ذهنی و بروز خصوصیات غی طبیعی در چههر و از همه مهم‌‏تر از دست دادن بینایی چشم جنین, از جمله عوارض نوشیدن مشروبات الكلی توسط مادران باردار است.گزارش‌‏ها حاكی است؛ بالا بودن سن مادران باردار نیز بر روی بینایی جنین تاثیرگذار است، اما تحقیقات نشان می‌‏دهد؛ تعداد كودكان نابینا و كم‌‏بینای متولد شده از مادران مسن كمتر از كودكانی است كه از مادران شراب‌‏خوار متولد می‌‏شوند.گفتنی است؛ محققان معتقدند الكل برروی شبكیه چشم و مناطق مربوط به كنترل حس بینایی در مغز تاثیر گذاشته و موجب نابینایی كودكان می‌‏شود.