نوشیدن مایعات به مقدار زیاد همراه غذا با رقیق كردن شیره‌ی معده و اختلال در هضم مواد غذایی ، باعث ایجاد نفخ و سنگینی در دستگاه گوارش می‌شود.دكتر امیر مهدی‌پور، متخصص داخلی با بیان این مطلب افزود: نوشیدن آب و مایعات نظیر انواع نوشابه گازدار ، در هنگام صرف غذا به میزان قابل توجهی اختلالات گوارشی را به همراه می‌آورد.وی تصریح كرد: در برخی موارد اختلالات گوارشی ، مانع برطرف شدن نیازهای تغذیه‌ای بدن شده و علاوه بر سوء تغذیه در كودكان باعث بروز اختلال در رشد و كاهش مقاومت بدن در برابر بیماریها می‌شود.وی یادآور شد: نوشیدن آب در برخی كودكان موجب پرشدن معده و كاهش اشتها در آنها می‌شود و مصرف آب به همراه غذا علاوه بر ایجاد نفخ عاملی برای شرطی شدن كودكان به خوردن غذا و یا امتناع آنها از خوردن می‌شود.