از هر ۵ نفر مصرف‌کننده قرص ضد بارداری، حداقل یک نفر دو بار در ماه مصرف قرص را فراموش می‌کند و به همین علت فرد در معرض بارداری ناخواسته قرار می‌گیرد.واحد علوم پزشکی ایران به نقل از BBC، محققان انگلیسی معتقدند برای برخی افراد استفاده از دیگر روشهای ضد بارداری ترجیح دارد ولی متاسفانه پیشنهاد چنین امری کمتر از سوی متخصصان صورت می‌گیرد.تقریبا نیمی از زنان ۱۶ تا ۲۴ ساله انگلیسی می‌گویند مشاور پزشکی آنها اطلاعات کاملی از کلیه روشهای ضد بارداری در اختیار آنها نگذاشته و تنها به آنها پیشنهاد مصرف قرص را داده است.در حال حاضر بریتانیا دارای بیشترین میزان بارداریهای ناخواسته است و دو سوم این بارداریها نیز به تولد یک کودک ختم می شود.