مصرف ۵ ساله داروی "تاموكسیفن" درمانی موثر برای بیماران جوان مبتلا به سرطان سینه است.بنا به تحقیقات اخیر صورت گرفته, بهبودی بیماران جوان (۵۵ سال به پایین) مبتلا به سرطان سینه در زنانی كه ۵ سال داروی "تاموكسیفن" مصرف می‌‏كنند، زودتر از زنانی كه به مصرف ۲ ساله این دارو اكتفا می‌‏كنند, ‌حاصل می‌‏شود.تحقیقات ۹ ساله در این زمینه حاكی است؛ درمان ۵ ساله مصرف "تاموكسیفن" احتمال مرگ این بیماران را پس از انجام مراحل شیمی‌‏درمانی تا ۴۴ درصد كاهش می‌‏دهد.گفتنی است؛ داروی "تاموكسیفن" از رشد تومورهای سینه كه نسبت به ترشح هرمون "استروژن" حساس هستند، جلوگیری می‌‏كند.