دهها نفر از روزداران شركت كننده در آخرین شب احیا (پنجشنبه) در شهرستان نور به علت صرف غذای آلوده در وقت سحر راهی بیمارستان شدند. شهرام كاشانی رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) نور گفت: تعداد زیادی از شركت كنندگان این مراسم كه به علت مسمومیت غذایی به این مركز درمانی مراجعه كردند، در همان ساعت اولیه صبح پنجشنبه با انجام آزمایش های لازم درمان شدند. وی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینكه درحال حاضر مواردی از این مسمومیت غذایی مشاهده می شود، افزود: گرچه شدت مسمومیت این افراد كم بوده ولی این بیمارستان به حالت آماده باش درآمده است. یك پزشك كشیك اورژانس این بیمارستان گفت: ۹۰ درصد مراجعه كنندگان روز پنجشنبه به این مركز دچار اسهال و استفراغ شدند.