حجت الاسلام حسینعلی راشد فرزند عالم بزرگوار ملاعباس تربتی در سال ۱۲۸۴ ش در تربت حیدریه در استان خراسان به دنیا آمد. در شانزده شالگی برای فراگیری علوم اسلامی راهی مشهد شد و طی ده سال از محضر ادیب نیشابوری و دیگران بهره برد. او همچنین از علمای نجف، اصفهان و تهران نیز استفاده فراوان برد و سپس به وعظ و ارشاد پرداخت. راشد مدتی در اصفهان منبر رفت ولی توسط رژیم شاهی به زندان افتاد. وی از سال ۱۳۲۰ ش در رادیو ایران به ایراد سخنرانی های اخلاقی و مذهبی پرداخت و در مدرسه سپهسالار (مدرسه شهید مطهری) و دانشگاه تهران به امر تدریس مشغول شد. حسینعلی راشد سرانجام در هفتم آبان ۱۳۵۹ در ۷۵ سالگی درگذشت. فضیلت های راشد، دو فیلسوف شرق و غرب و مجموعه سخنرانی های راشد، از جمله آثار اوست.