متخصصان می گویند طی فرآیند آماده سازی فرآورده های گوشتی مواد سرطان زا تولید می شود.مصرف زیاد گوشت های فرآیند شده ، گوشت قرمز و گوشت خوک خطر ابتلا به سرطان پانکراس را افزایش می دهد. بررسی بیش از صد ونود هزار نفر نشان داده است احتمال سرطان پانکراس در کسانی که زیاد گوشت های فرآیند شده مصرف می کردند در مقایسه با افرادی که کمترین میزان مصرف را داشتند ، ۶۸درصد بیشتر بود.احتمال ابتلا به این سرطان در افرادی هم که مقدار گوشت قرمز و گوشت در برنامه غذائیشان زیاد بود ۵۰ درصد بیشتر بود.به گزارش هلث دی ، محققان دانشگاه هاوائی پیشنهاد می کنند که مواد سرطان زا ی حاصل از تکنیک های آمداه سازی گوشت ممکن است مسئول افزایش احتمال سرطان در افرادی باشند که زیاد از یان گوشتها مصرف می کنند.