كاربران عینكی بیش از سایر افراد از قرمزی ،خستگی ، آبریزش چشم ، سنگینی پلك ، سردرد و مشكل ایجاد شده در واضح دیدن تصاویر شكایت می كنند كه البته با تغییرات جزیی در محیط كار و تغییر عینك رفع می شود. با رایج شدن كار با رایانه و بازی های رایانه ای ناراحتی های چشمی افزایش یافته است و این موضوع در افراد عینكی بیشتر از افراد دیگر مشاهده می شود اما راه های زیادی وجود دارد كه می توان میزان خستگی چشم را كاهش داد.برای پاك كردن گرد و خاك از صفحه رایانه، سطح آن را با یك پارچه ضد استاتیك تمیز كرده تا تصویر واضح شود. همچنین صفحه رایانه باید كمی پایین تر از سطح چشم ها قرار گیرد و مطالب باید طوری در دسترس قرار گیرد كه كاربر مجبور به خم شدن و حركات زیاد چشم ها نشود.